Penser Acess: Aino Health - På rätt väg

Antal HealthManager licenser steg till 47 000 vid slutet av kvartalet vilket motsvarar en tillväxt på 11% sekventiellt och 42% y/y. Försäljningen uppgick till 5,9 mkr (5,1) vilket motsvarar en tillväxt på 16% y/y. Detta var 1 mkr under vår förväntan. Rörelsekostnaderna var något under vår förväntan, på grund av lägre personalkostnader. Därmed uppgick resultatet efter skatt till -3,3 mkr (-7,3), jmf med vår förväntan om -4,0 mkr. Efter rapporten höjer vi vårt EBIT-estimat med 6 mkr respektive 13 mkr för 2019e och 2020e, med anledning av den nya affären med det amerikanska IT-bolaget i Finland samt signalvärdet från Arcelor Mittal. Vi ser fortsatt potential för uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion inom ArcelorMittal, 2) nya avtal från andra kommuner då resultatet från Botkyrka kommun ser bra ut, 3) fler samarbetsavtal från Final och Barmer. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20190515.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera