Airbite AB:s bokslutskommuniké 2000

Airbite AB:s bokslutskommuniké 2000 Karlstad, 28:e februari, 2001 Airbite AB, ett växande svenskt utvecklingsbolag som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer produkter som bidrar till en renare inomhusmiljö, offentliggör idag resultatet för helåret 2000. I en kommentar till resultatet säger Stefan Jansson, verkställande direktör i Airbite AB; "2000 var ett händelserikt år. Trots rådande börsklimat genomförde vi en lyckad börsintroduktion i oktober. Vi löste finansieringen av det fortsatta arbetet genom en optionsinlösen, och fick ut en 0-serie på 50 prototyper. Vi har även stärkt vår kompetens genom värdefulla rekryteringar. Det är därför med stor glädje jag kan konstatera att vi nått samtliga av de mål vi ställt upp för verksamhetsåret 2000. På så sätt har vi även tagit det första steget från utvecklingsbolag till att börja fokusera på försäljning och tillväxt." Ekonomisk översikt - Rörelsens kostnader har jämfört med 1999 ökat med 388 procent, vilket motsvarar en ökning med 2,7 Mkr. - Efter optionsinlösen i september uppgick kassan till cirka 14 000 000 kronor. Verksamheten i sammandrag - Handel i Airbites aktie startade i oktober efter börsnotering på Göteborgs OTC-lista. - I september genomfördes en optionsinlösen, vilken beräknar täcka finansieringsbehovet två år framåt. - Organisationen har utökats med två personer, en produktions- och logistikansvarig, och en administratör/sekreterare. - Ett 50-tal prototyper i en 0-serie har tillverkats och testats i verkliga miljöer. - Fortsatt produktutvecklingsarbete i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet. - Företaget bytte under året namn från Clean Room Air Filter System CRS, Aktiebolag till Airbite AB (publ). Notering på Göteborgs OTC-lista Trots rådande börsklimat valde Airbite att i oktober börsnoteras på Göteborgs OTC-lista. Handeln i aktien sker hos Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Thenberg & Kinde lämnar löpande kursinformation om de bolag som handlas på listan via SIX- och Reutersystemen samt över Internet, www.thenberg.se. Dessutom noteras kurserna dagligen i Dagens Industri, Finanstidningen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet. Noteringen skall ses som en förberedelse för en framtida eventuell notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Av Airbites aktier utgörs 2 000 000 av A-aktier och 33 454 070 av B- aktier. Det nominella beloppet är 0,10 kronor styck. En A-aktie motsvarar tio röster och en B-aktie motsvarar en röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Majoritetsägaren Curt Lindhes bolag kontrollerade den 31 december 52,3 procent av rösterna och 39,5 procent av kapitalet. De 2 000 000 röststarka A-aktierna är fördelade på fem ägare. Den 31 december var antalet aktieägare i Airbite cirka 390 stycken. Finansiering Efter optionsinlösen med de dåvarande aktieägarna i september 2000, uppgår aktiekapitalet till högst 3 545 407 kronor. Sammanlagt tillfördes Airbites kassa 13,25 miljoner kronor, vilket innebär att behovet av kapital de kommande två åren beräknas vara täckt. Fortsatta satsningar på FoU Samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet, har fortsatt under året som gått. Institutet har Sveriges bästa kompetens inom luftvårdsområdet, och är en viktig partner till Airbite vad beträffar produktutveckling och utvärdering. Under året har t ex omfattande tester gjorts för att anpassa WFM-filtret till att även rena luft från tobaksrök. Nyrekryteringar Under året har även organisationen vuxit med två personer. Med nyrekryteringarna stärks Airbites kompetens inom administration och produktion/logistik. Målet är dock fortfarande att ha en dynamisk liten central stab för att på så sätt hålla nere kapitalbehovet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00690/bit0003.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00690/bit0003.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Airbite är ett utvecklingsbolag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som ger en renare inomhusluft. Bolaget har tagit fram en unik och patenterad filterkombination som renar luft från kemikalier.

Dokument & länkar