Airmee tar in över 160 MSEK i ny investeringsrunda efter rekordår

Report this content

Airmee, som sköter leveranserna åt flera av Sveriges största e-handlare som H&M, Apotea och Bygghemma-koncernen, har växt rekordsnabbt och tredubblat antalet leveranser under 2020. För att fortsatt öka tillväxten har Airmee tagit in över 160 miljoner i en kraftigt övertecknad investeringsrunda. Med investeringen kommer Airmee att fortsätta produktutvecklingen och expandera till fler städer både i Sverige och Norden med sina emissionsfria leveranser. Sista-milen tjänster har sett en kraftig uppgång på grund av e-handelsboomen och Corona-pandemin.

Airmee har haft en kraftig tillväxt sedan starten 2018 och är det snabbast växande startupbolaget inom logistikbranschen. Investeringen på över 160 miljoner kronor som avslutades på bara tre dagar kommer att användas till fortsatt produktutveckling av den tekniska plattformen, som optimerar och ger mer hållbara leveranser samt till geografisk expansion i Sverige och Norden. En del av kapitalet kommer också användas för att köpa ut minoritetsägare i bolaget.

- Vi är väldigt glada för det stora intresset för Airmee bland investerare som visar på hur mycket vi åstadkommit sedan vår lansering för bara tre år sedan. Vi har lett utvecklingen av emissionsfria snabba hemleveranser på den svenska marknaden med cyklar och elbilar och kommer fortsätta att skala upp det och vår tekniska plattform, säger Julian Lee, vd och grundare av Airmee.

Airmee har kommit ett steg längre än många konkurrenter i sitt hållbarhetsarbete och levererar sedan en tid tillbaka helt emissionsfritt med främst cyklar i stora delar av Stockholm. Fokuset på hållbarhet och marknadens snabbaste leveranser har lett till att många av de största e-handlarna i Sverige som H&M, Apotea och Bygghemma kopplat på Airmees tjänster. Under 2020 har antalet leveranser tredubblats. Ett stort antal städer i Sverige och Norden ligger nu i expansionsplanen vilket förväntas bidra till en fortsatt kraftig tillväxt.

- Under 2021 kommer samtliga av våra leveranser ske fossilfritt och vårt mål är att nästa år leverera helt emissionsfritt. E-handeln har bara börjat sin resa och kraven från konsumenter kommer snabbt höjas. Vi kommer därför även investera mycket i att utveckla våra produkter för att hela tiden ligga i framkant och höja ribban för vad en perfekt leveransupplevelse innebär, säger Julian Lee.

Airmee lanserade 2018 och grundades på en idé av Julian Lee att skapa världens bästa leveransupplevelse och samtidigt optimera all logistik i städer för att göra den mer effektiv och miljövänlig via en teknisk plattform för transporter. Bolaget är unikt eftersom det i praktiken kopplar ihop e-handlare med logistikbolag och konsumenter genom sin tekniska plattform och inte äger några egna fordon eller anställer egna förare. En stor del av verksamheten sköts av logistikbolag och åkerier som utnyttjar Airmees tekniska plattform för att utföra leveranserna.

Airmees algoritm som bygger på flera års forskning på KTH gör att bolaget kan hantera miljontals leveranser i realtid och optimera processerna från upphämtning av paket hos e-handlare till överlämning till slutkonsument. Det gör att Airmee är relativt ensamma på marknaden att kunna leverera både små paket, större varor och matvaror.

Förändringen i konsumentbeteende som sker med e-handelns tillväxt ställer högre krav på e-handlarnas logistikkedja. Airmees unika erbjudande med marknadens bästa leveransupplevelse och fokus på hållbarheter ger e-handlare ett kraftfullt verktyg att växa sin business, säger Bo Mattsson, styrelseordförande och partner på J12 Ventures.

Kontakt:

Julian Lee | vd | 070-650 84 77 | julian@airmee.com

Om Airmee

Airmee är ett tillväxtbolag inom logistik som optimerar logistikflottor i realtid med ny egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års forskning på KTH. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee lanserade sin tjänst 2018 och levererar idag för hundratals e-handlare i Sverige. https://airmee.com/

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada för det stora intresset för Airmee bland investerare som visar på hur mycket vi åstadkommit sedan vår lansering för bara tre år sedan. Vi har lett utvecklingen av emissionsfria snabba hemleveranser på den svenska marknaden med cyklar och elbilar och kommer fortsätta att skala upp det och vår tekniska plattform.
Julian Lee, vd och grundare av Airmee
Förändringen i konsumentbeteende som sker med e-handelns tillväxt ställer högre krav på e-handlarnas logistikkedja. Airmees unika erbjudande med marknadens bästa leveransupplevelse och fokus på hållbarheter ger e-handlare ett kraftfullt verktyg att växa sin business.
Bo Mattsson, styrelseordförande och partner på J12 Ventures
Under 2021 kommer samtliga av våra leveranser ske fossilfritt och vårt mål är att nästa år leverera helt emissionsfritt. E-handeln har bara börjat sin resa och kraven från konsumenter kommer snabbt höjas. Vi kommer därför även investera mycket i att utveckla våra produkter för att hela tiden ligga i framkant och höja ribban för vad en perfekt leveransupplevelse innebär.
Julian Lee, vd och grundare av Airmee