Matlåda – med eller utan samtal: om kvaliteten i hemtjänsten

På grund av de dåliga villkoren för hemtjänstpersonal och biståndshandläggare kapas tiden för personalen hos den äldre. Och kvaliteten på hjälpen till de äldre går hand i hand med arbetsvillkoren för våra medlemmar, hemtjänstpersonalen och biståndshandläggarna.

Akademikerförbundet SSR och Kommunal har tillsammans tagit fram en rapport – Matlåda med eller utan samtal, om arbetsvillkoren för medlemmarna som arbetar inom äldreomsorgen.

I rapporten beskrivs att biståndshandläggarna i många fall förhindras att göra professionella utredningar och bedömningar. Det beror framförallt på en hög arbetsbelastning i kombination med mer eller mindre uttalade krav på att hålla nere kommunens utgifter.

När hemtjänstpersonalen, i nästa led, ska utföra de beslutade insatserna sker ytterligare neddragningar eftersom all tid inte läggs ut på deras arbetsscheman. Scheman som i sin tur är så snävt tilltagna att de ibland saknar verklighetsförankring. För att hinna med tvingas personalen att prioritera och – som de själva uttrycker det – pussla med äldre och med deras hjälpinsatser. Tiden räcker helt enkelt inte till för att hemtjänstpersonalen ska kunna utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt för de äldre. Dessutom är den vanligaste orsaken till att de utlovade insatserna som de äldre blivit lovade uteblir är att det saknas personal.

Problematiken förstärks sedan av att biståndshandläggarna inte hinner följa upp besluten i tid.

– En vård och omsorg av hög kvalitet förutsätter att biståndshandläggare och hemtjänstpersonal har möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Därför går villkoren för de äldre, som är i behov av hjälp, hand i hand med arbetsvillkoren för våra medlemmar, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal och Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR i ett uttalande.

Var tredje hemtjänstpersonal säger att de dagligen saknar tid till förflyttning mellan omsorgstagarnas hem.  Var femte uppger att beviljade hjälpinsatser uteblir minst någon gång i veckan och att den främsta orsaken till det är personalbrist, en orimlig arbetssituation.

– Om inte biståndshandläggarna får förutsättningar att göra professionella utredningar och bedömningar och hemtjänstpersonalen inte har realistiska möjligheter att erbjuda de äldre god vård och omsorg undermineras hela idén med en behovsprövad tillgång till omsorg, säger Annelie Nordström.

Hälften av biståndshandläggarna uppger att de minst en gång i veckan inte ges utrymme att arbeta på ett sätt som de tycker är professionellt.  Var tredje tycker att kommunens budget väger lika tungt som den äldres behov vid biståndsbedömningen och var tionde menar att kommunens budget väger tyngst, ytterst allvarlig.

– Vi har konkreta förslag som skulle förbättra vården och omsorgen om de genomfördes. Det allra viktigaste är att biståndshandläggarna och hemtjänstpersonalen får en rimlig arbetsbelastning. Och resurser för att göra biståndsbedömningar enligt socialtjänstlagen, säger Heike Erkers.

Läs rapporten på våra hemsidor www.kommunal.se eller på www.akademssr.se eller i bilagda pdf.

För mer information: Heike Erkers 0706-22 39 78
Annelie Nordström via Kommunals pressjour: 010-4427130