Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbetslösa, sjuka och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetsystemen har ökat med elva procent på ett år. Det visar en genomgång av Akademikerförbundet SSR.

Över hälften av alla med försörjningsstöd är arbetslösa, sjukskrivna och föräldralediga som inte klarar sig på ersättningen från trygghetssystemen, eller inte får någon ersättning alls.

- Vi ser ett välfärdssystem som är för svagt och måste lagas, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Försörjningsstödet är tänkt att vara det sista skyddsnätet och en tillfällig hjälp. Men av de totalt runt 256 000 personer som har försörjningsstöd är det 85 procent som behöver stöd av andra orsaker.

Bara var sjunde får stöd av rätt skäl, framgår det av Akademikerförbundet SSR:s genomgång av siffror från Socialstyrelsen.

- Arbetslösa får idag en ersättning som de ofta inte kan leva på. Samma sak gäller för många sjukskrivna. Man ska inte behöva gå till socialtjänsten när man är inskriven i andra försäkringar, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Ytterligare en grupp är de som inte klarar sig på sin lön trots att de jobbar heltid eller har en ofrivillig deltid.

- De som jobbar ska kunna försörja sig på det. Vi ska inte ha arbetande fattiga i Sverige, säger Heike Erkers.

Nu kräver Akademikerförbundet SSR förändring. Taket i a-kassan måste höjas och den som är sjuk med läkarintyg ska ha sin ekonomiska trygghet via sjukförsäkringen. Arbetsgivare måste också ta sitt ansvar och erbjuda heltid till de som har ofrivillig deltid.

Undersökningen visar på systemfel som måste rättas till, påpekar Heike Erkers.

- Det här tar fokus från de utsatta personer som verkligen behöver hjälp av våra medlemmar. Socialtjänsten ska hjälpa människor som inte omfattas av försäkringssystemen, men så är det inte idag, säger hon.

Rapporten om försörjningsstödet finns bilagd här och på webben: https://www.akademssr.se/getfile/2099/FS%20Riket%202013.pdf

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 0706 – 22 39 78

Ursula Berge, rapportförfattare och samhällspolitisk chef 0706 – 22 96 05

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, telefon 08-617 44 87, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar