Arbetsmiljöverket ger facket i Hörby rätt på alla punkter

Report this content

Idag kom Arbetsmiljöverkets beslut rörande Hörby kommun. På alla de punkter facket stod fast vid i samband med inspektionen för knappt två veckor sedan ger Arbetsmiljöverket facket i Hörby rätt.

Arbetsmiljöverket kräver att Hörby kommun omedelbart vidtar åtgärder och de hotar med böter på 75 000 kronor om det inte sker senast 1 juni 2020. Kraven rör allt från omfattande arbetsmiljöundersökningar, till riskbedömningar, åtgärdslistor, anlitande av företagshälsovård och så vidare. Orsaker till de risker som har skapat en oacceptabelt dålig organisatorisk och social arbetsmiljö ska identifieras och åtgärder ska vidtas.

- Det är fantastiskt att se när lokalfackligas larm får sådant stöd som våra förtroendevalda i Hörby har fått. Inte bara den samlade fackföreningsrörelsen och folk i allmänhet, utan nu även Arbetsmiljöverket, betonar att det som Hörby kommun har gjort är oacceptabelt, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

- De åtgärder arbetsgivaren ska göra omfattar nästan alla bestämmelser i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, med undantag för arbetstidsfrågor. Det visar att Hörby kommun har mycket allvarliga arbetsmiljöproblem. Det är en anmärkningsvärd skrivning för en kommun och ett klart underkännande av kommunens respons under inspektionen. Arbetsmiljöverket bedömer situationen som så allvarlig att sakkunnig hjälp krävs för att identifiera risker och utarbeta förslag för att komma tillrätta med dem, fortsätter Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR.

- Jag är stolt över förbundets medlemmar och förtroendevalda i Hörby. Det är otroligt viktigt att stå upp emot politiska krafter som hotar fackliga och demokratiska rättigheter. Det är viktigare nu än på länge. Dessa rättigheter är ingenting vi kan ta för givet, avslutar Heike Erkers.

Margareta Bosved, kommunikationschef
070 - 777 66 66
margareta.bosved@akademssr.se

 

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Taggar: