Djup kris i socialtjänsten, snabba åtgärder krävs

Drygt sju av tio socialsekreterare i Västra Götalands län överväger att söka arbete utanför socialtjänsten. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

På punkt efter punkt visar undersökningen på en försämring av socialsekreterarnas arbetssituation jämfört med den senaste undersökningen på två år sedan. Krisen inom socialtjänsten är djupgående.

Stressen ökar, sjukskrivningarna blir fler och problemen med personalförsörjningen växer.

- Det här är en allvarlig väckarklocka. Nu krävs det snabba åtgärder på alla politiska nivåer för att vända krisen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Den höga arbetsbelastningen är den främsta anledningen till missnöje och situationen försämras snabbt. 60 procent av socialsekreterarna i Västra Götaland uppger att den har ökat det senaste året. 41 procent svarar också att arbetsbelastningen har lett till ökade sjukskrivningar.

Den tuffa arbetssituationen gör det svårt att rekrytera. 65 procent av socialsekreterarna i länet uppger att den höga arbetsbelastningen leder till att det är svårt att få erfaren personal och 67 procent svarar att det är fler som slutar.

Akademikerförbundet SSR kräver bättre arbetsvillkor i socialtjänsten med bland annat minskad arbetsbelastning, bättre introduktion i yrket, fler utvecklingsmöjligheter och inte minst höjda löner.

På frågan om vad som kan förändra planerna på att lämna socialtjänsten svarar flest, 61 procent, högre lön. Strax efterkommer bättre arbetsvillkor rent generellt med 59 procent.

- Våra medlemmar är felavlönade och deras arbete måste uppvärderas. Annars blir det svårt, om inte omöjligt, att komma till rätta med den höga personalomsättningen, säger Heike Erkers.

Ett alarmerande faktum är att över hälften av socialsekreterarna anser att det inte går att klara kvaliteten och rättssäkerheten i arbetet.

- Det är helt oacceptabelt att de svaga grupperna i samhället, som utsatta barn och unga, riskerar att inte få det stöd de har rätt till, säger Heike Erkers.

Fakta:

Den rikstäckande undersökningen genomfördes 22 oktober – 25 november 2014 och omfattar totalt 3 246 intervjuer. De tillfrågade är socialsekreterare och medlemmar i Akademikerförbundet SSR. Svarsfrekvensen var 56 procent. I Västra Götaland omfattar undersökningen 536 intervjuer. Rapporten redovisar resultatet för Västra Götaland med riksundersökningen som jämförelsetal i underliggande staplar.

Akademikerförbundet SSR organiserar 70 procent av socialsekreterarna i kommunerna.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, 0706-22 39 78
Stina Andersson, press- och kommunikationschef Akademikerförbundet SSR, 0706-18 44 87

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera