Förebyggande socialt arbete starkt eftersatt

Report this content

Sju av tio socialsekreterare i Blekinge, Kronoberg och Kalmar har så hög arbetsbelastning att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Var tredje har varje vecka svårt att sova på grund av oro för arbetet. De tuffa arbetsvillkoren gör att många överväger att sluta. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. 

– Det är de mest utsatta i vårt samhälle som drabbas när kommunerna inte satsar tillräckligt på socialtjänsten. Trots vissa tecken på att krisen har lättat något är situationen fortfarande allvarlig. Kommunerna måste göra betydligt mer för att rekrytera och behålla erfarna socialsekreterare, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Undersökningen som Novus har gjort på uppdrag från Akademikerförbundet SSR visar att varannan socialsekreterare i de tre länen uppger att personalomsättningen har ökat under det senaste året. Risken finns att den utvecklingen fortsätter. Sju av tio socialsekreterare uppger att de allvarligt överväger att sluta.

Lönen och arbetsbelastningen är de största anledningarna till missnöje. På frågan om vad arbetsgivaren bör göra för att behålla erfaren personal svarar åtta av tio högre lön. Möjlighet till kompetensutveckling och minskad arbetsbelastning är också viktiga krav.

– Lön ska sättas efter kompetens och ansvar. Dagens löneläge motsvarar inte det komplexa och ansvarsfulla arbete som utförs inom socialtjänsten. Och lönespridningen behöver öka. Det är inte rimligt att erfarna socialsekreterare bara tjänar några tusenlappar mer än de nyanställda som de får introducera i jobbet, säger Heike Erkers.

Ett utvecklingsarbete har kommit igång i kommunerna, men det går långsamt. Fyra av tio ser inte att arbetsgivaren har gjort något för att underlätta rekryteringar.

– Det finns mycket kommunerna kan göra få en stabil personalsituation i socialtjänsten. Det handlar bland annat om ökad grundbemanning, mer kompetensutveckling och fler karriärvägar inom yrket, säger Heike Erkers.

Var fjärde socialsekreterare uppger att man inte uppfyller rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner.

– Det är djupt oroväckande. Det sociala arbetet måste kunna göras på ett rättssäkert sätt och ansvaret för det ligger ytterst på kommunledningarna, säger Heike Erkers.

Ett tydligt resultat i undersökningen är att det förebyggande sociala arbetet prioriteras lågt. Sju av tio socialsekreterare anser att socialtjänsten arbetar för lite med förebyggande insatser. För att få en förändring till stånd efterlyser en bred majoritet dels mer kunskap hos ansvariga politiker och dels budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn.

– Vi ser att förebyggande sociala arbetet är starkt eftersatt. Trots att vi vet att tidiga insatser kan betyda stora vinster på sikt både för samhället och för de enskilda människorna är det ofta kortsiktiga budgethänsyn som får styra. Här krävs det ett radikalt omtänkande.  Vi bidrar gärna till dialog i de frågorna, säger Heike Ekers.

Fakta:

* Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio  socialsekreterare.

* Novus har på förbundets uppdrag genomfört en rikstäckande kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation med totalt 2 227 intervjuer.

* I delrapporten för Blekinge, Kronoberg och Kalmar har 162 personer svarat.

* Intervjuerna har genomförts under perioden 18 januari – 26 februari 2018.

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 070-622 39 78

Margareta Bosved, kommunikationschef 070-777 66 66

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.