Krav på ny utredning om beslutsordningen i socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers träffade idag socialminister Lena Hallengren på Socialdepartementet. På mötet krävde Heike Erkers en ny särskild utredning om beslutsordningen i socialtjänsten. Framtidens socialtjänst måste vara rättssäker för alla och bygga på en självständig professionell yrkeskår.  

- Vi hade ett bra och konstruktivt samtal och jag framförde vårt krav på en ny särskild utredning. Socialminister Lena Hallengren hänvisade då till pågående socialtjänstutredning. En rättssäker socialtjänst är väldigt viktig för Akademikerförbundet SSR och våra medlemmar. Vi kommer därför att hålla i frågan och förbundets krav, säger Heike Erkers, förbundsordförande. 

Fakta
Akademikerförbundet SSR och dess medlemmar har sedan lång tid tillbaka, senast på förbundets kongress 2018, drivit frågan att vi vill jobba för en rättsäker och professionaliserad socialtjänst. Ämnet aktualiserades återigen när Staffanstorps kommun nyligen fattade beslut att inget kommunalt stöd ska ges till personer som misstänks ha stött eller deltagit i terrorism. Beslutet är, som många framhållit, i strid med nationell lagstiftning och socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR, har i förhandlingar med kommunen krävt ett klargörande av vad beslutet innebär för våra medlemmar och deras professionella yrkesutövning. De arbetar under tjänsteansvar och måste självfallet hålla sig till gällande lag.  Det handlar från förbundets sida inte om några som helst sympatier för misstänkta terrorister, utan om medlemmarnas möjligheter att arbeta professionellt med gällande lagstiftning.

En kommuns agerande är på detta sätt möjligt för att det är socialnämnden som står som beslutsfattare för alla beslut enligt socialtjänstlagen. De flesta besluten kan delegeras från nämnden till tjänstemän på olika nivåer men delegationen kan också dras in när nämnden så vill. Problemet är dock större än en enskild kommun.  

Akademikerförbundet SSR:s krav
Det är dags att regeringen, utöver den socialtjänstutredning som redan pågår, utreder de förtroendevaldas respektive de professionellas roll och mandat att fatta beslut i individärenden. Det sociala arbetets möjlighet till utveckling och kommuninnevånarnas rättssäkerhet skulle främjas av en tydlig rollfördelning mellan politik och profession.

Media
Förbundsordförande Heike Erkers är tillgänglig för kommentar i media. 

Kontakt
Presschef Joanna Abrahamsson
Akademikerförbundet SSR 
070-690 44 23 
joanna.abrahamsson@akademssr.se 

 

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera