Långtidsarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom. Vi saknar skarpa förslag i regeringens vårproposition.

 

I vårpropositionens beskrivs ingångslönerna och anställningsskyddet som ett problem. Detta är oroväckande!

­­– Vi förutsätter att regeringen håller tassarna borta från det som är parternas ansvar. Det finns ingen anledning för politiken att ge sig in i kollektivavtalets beståndsdelar. De löner som unga människor får i dag är framförhandlade mellan parterna på arbetsmarknaden. När det gäller Las finns rapporter som visar att försämringar inte ger fler jobb till unga, säger Christin Johansson ordförande Akademikerförbundet SSR.

– Vi efterlyser kraftfulla insatser för att minska arbetslösheten. Det är ett hot mot välfärden när de unga inte får jobb. Ingen ska behöva börja sitt vuxna liv genom att tvingas leva på bidrag för att försörja sig. Vi vill se ett brett utbud av insatser som utbildning, praktik, kompetensutveckling och fler aktiva arbetsmarknadsinsatser, fortsätter Christin Johansson.

– Vi är också oroade över att inget händer med arbetslöshetsförsäkringen. Vi kräver att taket ska höjas och att ingångskraven ska sänkas så att fler kan ta del av arbetslöshetsförsäkringen, säger Christin Johansson.

Eftersom a-kassan inte fungerar måste människor få ekonomisk stöd från annat håll. Försörjningsstödet har ökat med 37 procent på fyra år. Försörjningsstödet, som kommunerna ansvarar för, är nu uppe i tio miljarder kronor samtidigt som arbetslöshetsförsäkringen går med överskott.

– Förändra stödåtgärderna så att arbetslösa får a-kassa. Då får socialtjänsten utrymme att utveckla sin verksamhet. I vårpropositionen är det för lite åtgärder överhuvudtaget, det konstaterar regeringen själv, och det är inte annat än att vi håller med, avslutar Christin Johansson.

Telefon till Akademikerförbundet SSRs Christin Johansson 0708-17 44 59

Stina Andersson Press- och kommunikationschef Telefon 08-617 44 87 Mobil 070-618 44 87 stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Citat

Vi förutsätter att regeringen håller tassarna borta !
Christin Johansson