Seminarium den 13 februari om växande brist på legitimerade psykoterapeuter

Den psykiska ohälsan ökar, men antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i snabb takt. Kunskapen om vikten av tillgång, bredd och valfrihet vad gäller psykoterapi och psykoterapiutbildning är låg bland politiker och beslutsfattare. Hur kan vi öka den?

Legitimerade psykoterapeuter är de enda specialisterna på psykoterapi inom vården. En av samhällets stora utmaningar är att vända den oroande ökningen av psykisk ohälsa och effekterna av psykoterapi är goda och vetenskapligt belagda. Ändå växer bristen på legitimerade psykoterapeuter.

Utbildningstiden är lång och antalet legitimerade psykoterapeuter sjunker för varje år, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar.

Som fackförbund för legitimerade psykoterapeuter vill Akademikerförbundet SSR i samarbete med utbildningsanordnarna lyfta flera frågor:

Hur kan vi tillsammans göra beslutsfattare uppmärksamma på behovet av psykoterapiutbildningar? Hur får vi fler utbildningsplatser och fler tjänster som legitimerad psykoterapeut? Hur minskar vi ojämlikheten i tillgången till psykoterapi? 

Vid seminariet deltar ansvariga för psykoterapiutbildningarna på grund och legitimationsgrundande nivå i Stockholm, Lund, Uppsala, Linköping samt SAPU.

Moderator är Lena Tärnhäll, leg psykoterapeut och ledamot av styrelsen för Psykoterapeutföreningen.

Tid: Onsdag den 13 februari kl. 11.30 – 15.30

Plats: Hotell C, Vasaplan 4 Stockholm

Seminariet är öppet för media. Ingen föranmälan behövs.

För frågor kontakta:

Anders Klingström, ordförande Psykoterapeutföreningen 073-057 50 30

Titti Fränkel, utvecklingschef för socialt arbete Akademikerförbundet SSR 070-370 44 33

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera