Statsvetare från Lund ny studentordförande

Henrietta Flodell är ordförande för Studentrådets nya styrelse för mandatperioden 2015/2016, som tillträder den 1 juli. Hon är 22 år och läser andra året på en pol kand vid Lunds universitet.

- Vi har många visioner och idéer. Våra fokusområden handlar om att lyfta mångfaldsperspektivet och öka universitetens tillgänglighet, säger Henrietta Flodell.

Studentrådet driver också kravet på ökad undervisningstid vid de samhällsvetenskapliga utbildningarna, där den lärarledda tiden idag är betydligt mindre än vid tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar.

- När institutionerna tvingas ställa orimligt höga krav på egen inlärning missgynnas studenter som inte har med sig studievana och stöd hemifrån. Det är i grunden en demokratisk fråga om att erbjuda lika förutsättningar, säger Henrietta Flodell.

Akademikerförbundet SSR:s Studentråd har omkring 12 000 medlemmar och driver olika utbildningspolitiska frågor. Ordföranden och två ledamöter sitter också i förbundsstyrelsen, där de har samma möjligheter att påverka som övriga ledamöter.

Bild på Studentrådets nya ordförande finns på https://akademssr.se/kontakt/press/pressbilder.

Här är hela den nya styrelsen:

Henrietta Flodell, ordförande, 070-922 82 83

Isabell Willman, vice ordförande, studerar till socionom vid Uppsala universitet, 073- 072 79 90

Jonathan Eng, utvecklingsstudier vid Lunds universitet, 072- 201 00 46

Renzo Arcuri, studerar samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet, 070 079 80 63

Goran Knezevik, studerar personalvetarprogrammet vid Linköpings universitet  073-874 17 99

Emil Daii, studerar till socionom vid Södertörns högskola, 073-029 69 96

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera