Tatijana Ristic-Peric från Huddinge ny ordförande för Akademikerförbundet SSR s Studentråd.

Akademikerförbundet SSR student medlemmar utgör tillsammans förbundets studentråd. Antalet studerandemedlemmar är idag 13 000.

Tatijana Ristic-Peric studerar i dag på Stockholms Universitet. Tatijana har tidigare varit vice ordförande för Akademikerförbundet SSR studentråd.

- Vi kommer att jobba med frågan om lärarledd tid och att det redan vid ansökan till högre utbilning ska vara tydligt hur mycket självstudier som förväntas av studenten. Vilket är en viktig fråga för många studenter inte minst då resurstilldelningen till samhällsvetenskaplig fakultet ofta innebär få lärarledda timmar och mycket självstudier, säger Tatijana Ristic-Peric.

För hösten planerar Studentrådet att anordna seminarium under temat den öppna högskolan.

Förutom Tatijana har följande personer valts in i Studentrådets styrelse; Fredrik Norberg, Johanna Pettersson, Nick Ljungdahl, Mikaela Lindberg, Joel Degols Nilsson, Olof Nilsson Heijer och Begmohammed Derakshande-Tomadj.

Tatijana Ristic-Peric nås på telefon 0739-72 82 12

Stina Andersson Press- och kommunikationschef Telefon 08-617 44 87 Mobil 070-618 44 87 stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera