Ny koncernchef på Akademiska Hus

Vid årsskiftet tillträdde Mikael Lundström som VD och koncernchef för Akademiska Hus.

Akademiska Hus äger fastigheter till ett värde av 47 miljarder kronor är hela landet och är därmed Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar på i genomsnitt 2 miljarder kronor är Akademiska Hus dessutom landets största byggherre. Bolaget ägs av svenska staten och har i uppdrag att i fri konkurrens med andra fastighetsbolag på marknaden erbjuda ändamålsenliga lokaler för högre utbildning och forskning. Landets universitet och högskolor är huvudsaklig kundgrupp och på den marknaden har Akademiska Hus en andel på cirka 70 procent.

Mikael Lundström ser med stor förväntan fram emot att leda koncernen in i framtiden:

- I en tid av intensiv utveckling av kunskapssamhället skall Akademiska Hur inte bara vara en sakkunnig, seriös och professionell aktör. Vi skall bli kända som en proaktiv, innovativ partner till både kunder och samhälle, säger Mikael Lundström.
- Men samtidigt som det är självklart att möta kundernas behov skall vi inte glömma brukarna, de 300.000 studenter och forskare som arbetar och studerar i våra fastigheter. Det är deras vardag och framgång vi arbetar för. Vi skall bli ännu bättre på att säkra att vi tillgodoser deras behov och vi skall lära mer om deras intressen och beteenden.
Akademiska Hus utvecklar, äger och förvaltar fastigheter för högre utbildning och forskning på 32 orter över hela landet genom sex regionbolag.
- Vår storlek är en styrka vi skall vässa genom positiv samordning. Samtidigt som vi skall behålla våra självständiga regioner med lokal förankring skall vi arbeta för att dra ännu större nytta av vår storlek och agera som en enad koncern. Nyckelordet är positiv samordning. Allt vi kan göra för att bli effektiverare ger oss beredskap för nya satsningar, inte minst inom hållbarhetsområdet.

Styrelsen för Akademiska Hus utsåg Mikael Lundström till ny vd och koncernchef i somras. Han efterträder Thomas Norell som gått i pension. Mikael Lundström har sedan 2005 varit regiondirektör för Akademiska Hus Syd och dessförinnan bland annat varit vice vd på Jones Lang LaSalle AB.

För mer information, kontakta:

Mikael Lundström, vd Akademiska Hus
Tel: 0705-14 80 28
e-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Johanna Eurén, pressansvarig
Tel: 0706-287403
e-post: johanna.euren@akademiskahus.se

Media

Media

Dokument & länkar