Akelius antar ny finanspolicy

Styrelsen i Akelius Residential Property AB har beslutat att anta ny finanspolicy.

Den nya finanspolicyn anger att bolagets rating från Standard and Poor’s ska vara lägst BBB och att bolaget ska ha målsättningen att uppnå BBB+ eller högre.

CFO, Leiv Synnes: Vi fortsätter att förbättra kreditkvaliteten genom att fokusera på bostadsfastigheter i växande storstäder.

Stockholm, 2018-03-22

Leiv Synnes

CFO

+46 70 558 55 23 leiv.synnes@akelius.se

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 07:30 CET.  

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar