Akelius överväger aktieemission och senarelägger delårsrapport

Akelius har uppdragit åt Deutsche Bank, Swedbank och Avanza att undersöka marknaden för en emission av stamaktier av en ny serie D.

Akelius strävar efter att höja sitt kreditbetyg från BBB till BBB+.

En extra bolagsstämma kommer att hållas 2018-09-02 för att introducera aktier av serie D i bolagsordningen och för att ge styrelsen mandat att ge ut aktier av serie D.
Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs separat idag.

Delårsrapporten publiceras 2019-08-23
och inte 2019-08-05 som tidigare kommunicerats i bolagets kalender.
Den uppskjutna publiceringen beror på revisorernas granskning och prospektet för de planerade aktierna av serie D.

Stockholm, 2019-08-01

Leiv Synnes
CFO
+46 70 558 5523
leiv.synnes@akelius.se

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare,
ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.  

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

överväger aktieemission och senarelägger delårsrapport
Twittra det här