Akelius reviderar affärsmodell och överväger personalminskning

Report this content

dubblera storleken på tio år

Akelius ambition är att dubblera storleken på fastighetsbeståndet på tio år.
Med en stark finansiell ställning och fastigheter i växande storstäder är detta möjligt.

Marknaden för fastigheter med omfattande renoveringsbehov har förändrats.
Akelius bedömer att de goda tiderna för uppgradering av sådana fastigheter är förbi.
Akelius kommer därför att minska fokus på fastigheter med omfattande renoveringsbehov för att nå de fastställda finansiella målen.

Bolaget kommer att fokusera på nybyggda och uppgraderade fastigheter.

Akelius avslutar sin byggrelaterade teknologiutveckling.

möjlig minskning 400 anställda intill slutet av 2022

Akelius har tagit de första stegen för att initiera förhandlingar med de berörda fackliga organisationerna i relation till en personalneddragning företrädesvis inom bygg-, byggrelaterade- och teknologiområdena.

115 anställda inom koncernen är omedelbart berörda och kommer att erhålla erbjudanden om att frivilligt lämna Akelius under 2020.
Bolaget kommer också att reducera nyanställningar och ersättare till ett minimum.
Akelius uppskattar att normal personalomsättning kommer att innebära en betydande minskning av personal intill slutet av 2022.
Totalt motsvarar detta en möjlig personalminskning från 1 500 till 1 100.

Akelius uppskattar att bolaget kommer att uppta en omstruktureringskostnad om 13 miljoner EUR.
Den årliga kostnadsbesparingen motsvarar 42 miljoner EUR när programmet är till fullo implementerat i slutet av 2022.

avslutade uppgraderingar ökar intäkterna med 25 miljoner EUR

Akelius uppskattar att vakansgraden kommer att sänkas med 50 procent genom att de pågående omfattande uppgraderingarna färdigställs.
Detta kommer att öka intäkterna med 25 miljoner EUR.
Som en konsekvens kommer vakansen att sjunka ytterligare och intäkterna öka stadigt.
 

Ralf Spann:
Förändring är utvecklingens pris.
Förändringen kommer att förbättra vår långsiktiga prestation.
Det är sorgligt när förändring leder till att vi behöver be goda medarbetare att lämna bolaget.
 

Berlin, 2020-08-27

Ralf Spann, CEO
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de
  

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Augusti 2020 kl. 15.15 CET. Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se+46-8-409 421 20

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Akelius reviderar affärsmodell
Twittra det här