Delårsrapport 2017, januari till september

Resultat före skatt sju miljarder 

Hyresintäkterna steg till 3 051 miljoner, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.  

Driftsöverskottet steg till 1 792 miljoner, en ökning med 9 procent för jämförbara fastigheter. 

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  6 397 miljoner, vilket motsvarar 7,3 procent.  

Fastigheter köptes för 9 554 miljoner. Fastigheter såldes för 7 039 miljoner, främst i Sverige. Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 97 miljarder.   

Soliditeten uppgick till 46 procent och belåningsgraden till 43 procent. Den säkerställda belåningsgraden minskade till 21 procent. Likviditeten uppgick till 6 222 miljoner. 

VD Pål Ahlsén: Efter tio kvartal med sjunkande avkastningskrav, bedömer vi att avkastningskraven var oförändrade under detta kvartal. Värdeförändring blev 1,4 procent, eller 1,3 miljarder.  

Stockholm, 2017-10-23 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.