delårsrapport 2019, januari till september

Report this content

resultat före skatt
363 meur

Hyresintäkterna var 373 meur,
en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.

Driftsöverskottet var 195 meur,
en ökning med 3,3 procent för jämförbara fastigheter.

Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om
365 meur,
vilket motsvarar 2,9 procent.

Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 12 177 meur.

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 50 procent och belåningsgraden till 40 procent.
Den säkerställda belåningsgraden var 16 procent.
Likviditeten uppgick till 375 meur.

VD Pål Ahlsén:

Vakansgraden har sjunkit med 1,1 procentenheter.
Vi har fått ordning på flaskhalsar inom bygg och därför kunnat leverera fler lägenheter till uthyrning.
Sjunkande vakans tillsammans med uppgradering har gjort att hyresintäkterna ökade med 7,7 procent i jämförbart bestånd detta kvartal.
Belåningsgraden är nere på 40 procent och kommer sjunka ännu mer till årets slut.
Anledningen är emission av D-aktier i början av oktober och avtalade fastighetsförsäljningar.
Ytterligare ett steg i vår ambition att nå BBB+ rating.

Stockholm, 2019-10-21

Pål Ahlsén
VD, Koncernchef
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie och D-aktie är noterade på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.