delårsrapport 2020, januari till juni

Report this content

driftnetto ökade tio procent

Hyresintäkterna var 238 meur,
en ökning med 6,3 procent för jämförbara fastigheter.
Driftsöverskottet var 128 meur,
en ökning med 10,3 procent för jämförbara fastigheter.

Vid utgången av juni uppgick fastighetsbeståndets värde till 11 986 meur.
Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 55 meur vilket motsvarar 0,5 procent.

Räntetäckningsgraden förbättrades till 2,4.
Belåningsgraden minskade med 3 procentenheter jämfört med slutet av förgående år till 37 procent.

Likviditeten uppgick till 626 meur.

VD Ralf Spann:
Under de senaste 12 månaderna minskade vakansgraden i jämförbart bestånd med 2,1 procentenheter.
Trenden för vakanser och hyresinbetalningar är positiv och visar bolagets motståndskraft mot negativa marknadshändelser.

Framtiden är mer osäker än vanligt och bolaget har intagit en försiktig inställning till nya investeringar för att upprätthålla ett stabilt finansiellt läge.

 

Berlin, 2020-08-03

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 07:30 CET.
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.