Fitch ger Akelius kreditbetyget BBB

Report this content

Fitch Ratings ger Akelius kreditbetyget BBB för långfristig upplåning.
Akelius seniora icke-säkerställda obligationer erhåller en grads sektorspecifik förbättring till BBB+.
Akelius hybridobligationer får kreditbetyget BBB- och klassas som femtio procent eget kapital.

CFO Leiv Synnes:

- Akelius värdesätter att Fitch ser fördelen med en diversifierad fastighetsportfölj i växande och likvida marknader.
Genom att addera ett andra kreditbetyg utöver Standard and Poor’s erhålls nya finansieringsmöjligheter och leder till ökad trygghet.
 

Stockholm, 2021-03-25

Leiv Synnes
CFO
+46 70 558 55 23
leiv.synnes@akelius.se


Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 11:45 CET.
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fitch ger Akelius kreditbetyget BBB
Twittra det här