kvartalsrapport 2021, januari till september

Report this content

siktar mot femtiotusen lägenheter igen

Hyresintäkterna var 377 meur,
en ökning med 6,1 procent jämfört med samma period 2020.

Under det senaste året har vakansgraden sjunkit med 2.0 procentenheter till 5,9 procent.

Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets marknadsvärde till 14 247 meur.
Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 1 468 meur vilket motsvarar 12,1 procent.

Akelius köpte fastigheter för EUR 209 miljoner under perioden, främst i Nordamerika.
Genomsnittligt direktavkastningskrav var 4,1 procent.

Belåningsgraden har sjunkit från 39 till 37 procent under 2021.

VD, Ralf Spann

-Akelius har slutit avtal om att sälja samtliga lägenheter i Tyskland, Sverige och Danmark,
totalt 26 776 lägenheter.
Frånträde är planerat till december 2021.

Akelius har för avsikt att återinvestera den större delen av försäljningslikviden i bostadsfastigheter i växande städer i Canada, USA och Storbritannien.
Akelius siktar mot att växa till femtiotusen lägenheter igen.

 

Berlin, 2021-10-25

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 07:30 CET.
Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.