Aktia grundar hypoteksbank

Aktia grundar hypoteksbank Aktia Sparbank Abp:s styrelse har i dag fattat beslut om att grunda en hypoteksbank. Hypoteksbanken blir ett helägt dotterbolag till Aktia Sparbank Abp och den inleder sin verksamhet i år. - Vi fördjupar vår kärnverksamhet och utökar vårt produktsortiment till förmån för våra kunder, poängterar verkställande direktör Erik Anderson. - Aktias främsta kundgrupp är privatpersoner och således är bostadslånen en mycket viktig produkt för oss. Genom att starta en hypoteksbank tryggar vi utlåningstillväxten genom säker och förmånlig upplåning, vilket i sin tur möjliggör konkurrenskraftiga och mångsidiga bostadslån, säger Aktias verkställande direktör Erik Anderson. Alla bostadslånekunder - oavsett vilket slag av bostadslån de väljer - betjänas fortsättningsvis av Aktias kontor. Eftersom standardiserade bostadslån är en produkt som lämpar sig för distribution via elektroniska kanaler undersöker banken möjligheten att introducera hypotekslånet på sin webbservice. Den ursprungligen tyska hypoteksbanksmodellen har blivit den allmännaste bostadsfinansieringsformen i Europa. Hypoteksbanken finansierar sin verksamhet genom att rikta masskuldebrevslån med säkerhet i fastigheter till både inhemska och utländska investerare. Skuldebrevens säkerhet utgörs av de bostadslån som hypoteksbanken beviljar. Timo Pietilä utnämnd till VD för Hypoteksbanken Till verkställande direktör för Aktias hypoteksbank har utnämnts pol. mag. Timo Pietilä (41). Pietilä har sedan januari 1999 lett Aktias Treasury och arbetade före det närmast på Merita Nordbanken där han ansvarade för bankens strategiska investeringsportfölj. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: Verkställande direktör Erik Anderson, tfn 010 247 6210 Avsändare: Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 kommunikationschef ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: HEX Helsingfors Börs och informationsmedierna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00370/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00370/bit0001.pdf

Dokument & länkar