Aktia Bank Abp: Konstituering av Aktia Bank Abp:s förvaltningsråd 2015

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
12.5.2015 kl. 18.00

 

KONSTITUERING AV AKTIA BANK ABP:S FÖRVALTNINGSRÅD 2015

Aktia Bank Abp:s förvaltningsråd omvalde idag vid sitt första möte efter ordinarie bolagsstämma 2015 kanslirådet Håkan Mattlin till ordförande för förvaltningsrådet. Till vice ordförande omvaldes Christina Gestrin, Patrik Lerche, Jorma J. Pitkämäki, Jan-Erik Stenman och Bo-Gustav Wilson. Till ny vice ordförande valdes Clas Nyberg.

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande bildar tillsammans förvaltningsrådets presidium med uppgift att bereda ärenden som behandlas av förvaltningsrådet, däribland beredning av styrelseval.


AKTIA BANK ABP

Mera information:
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348


Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy
massmedia
www.aktia.com