Aktia Bank Abp: Nya basbanken tas stegvis i bruk under sista kvartalet 2016

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
2.9.2016 kl. 15.00

Nya basbanken tas stegvis i bruk under sista kvartalet 2016

Acceptanstestningen av de olika system som tillsammans bildar den nya basbanken har framskridit väl och lanseringen inleds stegvis under sista kvartalet 2016. Utbildningen av personalen påbörjades på våren och responsen har varit positiv.

Totalkostnaden för basbanksprojektet, inklusive migrationskostnader, beräknas uppgå till över 65 (tidigare över 55) miljoner euro och de sammanlagda aktiverade investeringskostnaderna för projektet beräknas uppgå till ca 55 (tidigare 50) miljoner euro. Kostnaderna stiger på grund av en förlängd testperiod som utförs för att övergången för våra kunder ska ske så smidigt som möjligt.

I slutet av juni 2016 uppgick de aktiverade investeringskostnaderna till 48 miljoner euro. Kostnadsökningen påverkar inte utsikterna för Aktias helårsresultat 2016.

Den nya basbanken kommer att möjliggöra ett flertal snabbare processer i kundbetjäningen och moderniserade arbetsmetoder som implementeras i samband med utbildning och ibruktagning av systemhelheten. Basbanken utgör också plattformen för fortsatt utveckling av digitala tjänster. Kostnadsinbesparingarna som det nya basbankssystemet medför kommer att realiseras från och med 2017. 

 

AKTIA BANK ABP

Mer information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen tfn 010 247 6250
Direktör Magnus Weurlander tfn 010 247 6383

Avsändare: 
IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, ir(at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com