Aktia Bank Abp: Timo Tyrväinens senaste Teser och tolkningar

Aktia Bank Abp
15.9.2014

        

Bästa mottagare,
 
Bifogad hittar du Timo Tyrväinens senaste Teser och tolkningar.
 
För att informationen ska vara aktuell sänder vi den till er på finska. Teser och tolkningar översätts även till svenska. Om ni önskar få den tillsänd senare vänligen skicka e-post till kommunikation@aktia.fi med rubriken "Teser och tolkningar"
 

Trevliga lässtunder!
 
 
Avsändare
Malin Pettersson
kommunikationschef
tfn 010 247 6369

Prenumerera

Dokument & länkar