Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Håkan Fagerström

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
19.6.2017 kl. 14.00

 

Den anmälningsskyldiga
Namn: Sparbanksstiftelsen i Ingå Juridisk person
Befattning: Närstående person
 
Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Fagerström, Håkan
Befattning: Ledamot i förvaltningsrådet
 
     
Första anmälan  
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20170619101856_2
     
Emittent
Namn: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2017-06-16
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Avyttring
Tilläggsuppgifter: Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI4000058870
 
Volym: 202
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 298
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 64
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 97
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 144
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 28
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 167
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 73
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 348
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 546
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 500
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 34
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 268
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 232
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 250
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 128
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 58
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 122
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 216
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 429
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 47
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 237
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 312
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 71
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 483
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 17
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 422
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 78
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 402
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 145
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 126
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 146
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 57
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 233
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 230
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 37
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 487
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 2 050
Enhetspris: 9,45000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 9,45000 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 10 000
Medelpris: 9,45000 Euro

  

AKTIA BANK ABP
 

Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com