Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning - Johan Aura

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
7.6.2017 kl. 15.00

 

Den anmälningsskyldiga
Namn: Aura, Johan  
Befattning: Ledamot i förvaltningsrådet
     
Första anmälan  
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20170607092803_2
     
Emittent
Namn: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2017-06-06
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Avyttring
Tilläggsuppgifter: Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI4000058870
 
Volym: 200
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 20
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 200
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 92
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 29
Enhetspris: 9,22000 Euro
Volym: 72
Enhetspris: 9,22000 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 627
Medelpris: 9.22000 Euro

  

AKTIA BANK ABP
 

Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com