Aktia Bank Abp avstår från sin ägarandel i ACH Finland Ab

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
27.6.2013

 

Aktia Bank Abp avstår från sin ägarandel i ACH Finland Ab

 

Aktia Bank Abp har sålt sin andel i ACH Finland Ab till POP Bankförbundet. Förbundet har i dag meddelat att man utgående från bolaget kommer att bygga upp ett centralt kreditinstitut för POP Bankerna.

ACH Finland Ab har koncession att fungera som betalningsinstitut och bolaget erbjuder sina kunder betalningsrörelsetjänster. Bolaget fortsätter att fungera som betalningsförmedlare för sparbankerna, POP Bankerna och Aktia Bank tills dess att sparbankernas och POP Bankernas betalningsrörelse övergår till deras egna centrala kreditinstitut och Aktia Bank avslutar sina tjänster som centralt kreditinstitut år 2015. Försäljningen av ACH Finland är en del av Aktiakoncernens Handlingsprogram 2015.

 

AKTIA BANK ABP

 

Mera information:
Magnus Weurlander, direktör, Aktia Bank Abp, tfn 010 247 6383

 

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, Aktia Bank Abp, tfn 010 247 6369, 040 589 7941