Aktia Bank har emitterat sitt första säkerställda obligationslån på 500 milj. euro med fastighetskrediter som säkerhet – efterfrågan nästan det dubbla

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
17.6.2013 kl. 17.15

 

Aktia Bank har emitterat sitt första säkerställda obligationslån på 500 milj. euro med fastighetskrediter som säkerhet – efterfrågan nästan det dubbla

 

Aktia Bank har genomfört sin första emission av säkerställda obligationslån med fastighetskrediter som säkerhet (mortgage covered bond). Lånet är på 500 miljoner euro och har en maturitet på 5 år.

Lånet väckte stort intresse bland såväl inhemska som utländska placerare och emissionen övertecknades nästan 100 %.

Moody's har preliminärt beviljat lånet den bästa möjliga långfristiga kreditvärderingen Aaa.

 

AKTIA BANK ABP

 

Tilläggsuppgifter:
Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Head of Covered Bonds, Timo Ruotsalainen, tfn 010 247 7211
Finansieringsdirektör, Anders Ehrström, tfn 010 247 6798

 

Avsändare:
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369, 040 589 7941

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki,
massmedier,
www.aktia.fi