Aktia ökar kreditgivningen till småföretag och bostadsbolag

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
26.3.2015 kl. 13.30

 

Aktia Bank Abp ökar kreditgivningen till företag och deltar för första gången i Europeiska centralbankens låneprogram med vilket Aktia inför hundra miljoner euro på marknaden i form av förmånlig Aktiafinansiering. Deltagandet i ECB:s låneprogram stöder Aktias förnyade strategi som fokuserar på tillväxt.

Enligt strategin erbjuder Aktia finansiering främst till familjeföretag och företagardrivna företag. Aktia söker dessutom tillväxt i bostadsaktiebolag, vars behov av saneringslån banken kan finansiera med konkurrenskraftiga krediter. Finlands byggnadsbestånd föråldras och renoveringsbyggandet ökar.

  • Europeiska centralbankens TLTRO-låneprogram* gör det möjligt för oss att i tre års tid erbjuda krediter med mycket förmånlig ränta. Det är en viktig ny öppning och den piggar för sin del upp Finlands tröga samhällsekonomi. Låneprogrammet lämpar sig särskilt väl för bostadsbolagens behov av saneringslån, motiverar verkställande direktör Jussi Laitinen.

Europeiska centralbanken beslutade i somras erbjuda europeiska finansinstitut möjligheten att delta i ett låneprogram som är inriktat på att få fart på investeringarna inom den privata sektorn. Aktia har starkt eget kapital, och låneprogrammet gör det möjligt att öka bankens företagskreditstock.

  • Aktia vill med TLTRO-låneprogrammet hjälpa sina kunder att investera, stöda samhällsekonomin och samtidigt växa själv, säger Laitinen.

  

Aktia Bank Abp

 

Jussi Laitinen
verkställande direktör

 

Mera information ger verkställande direktör Jussi Laitinen.

Intervjuförfrågningar: Kommunikationschef Malin Pettersson, 010 247 6369.

 

*Targeted Long-Term Refinancing Operations

 

 

Prenumerera