Aktia Sparbank Abp:s extra bolagsstämma godkände plan för överlåtelse av affärsverksamhet och fusionsplan


            
Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 5.6.2008 kl. 17.45

Aktia Sparbank Abp:s extra bolagsstämma godkände plan för överlåtelse
av affärsverksamhet och fusionsplan

Aktia Sparbank Abp:s extra bolagsstämma 5.6.2008 godkände den plan
för överlåtelse av affärsverksamhet till Aktia Bank som styrelsen
godkänt 15.4.2008 och den fusionsplan med Veritas ömsesidigt
skadeförsäkringsbolag som styrelsen godkänt 1.4.2008.

Planerna har offentliggjorts på www.aktia.fi/fusion.

AKTIA SPARBANK ABP

Tilläggsinformation: Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297


Avsändare:
Kommunikationschef Malin Berglund, tfn 010 247 6369, 040 589 7941

Distribution:  OMX  Nordiska  Börsen  Helsingfors,  massmedia,
www.aktia.com