Aktias kupongemission fulltecknades

Aktias kupongemission fulltecknades                       

Teckningstiden för Aktia Sparbank Abp:s kupongemission upphörde 23.2. I     
emissionen tecknades 1 764 865 aktier. Alla tecknade aktier har betalats. För de
knappt 40 aktier som ej tecknats, föreligger ingen sekundär teckningsrätt. Den 
slutliga förändringen i antal aktier och aktiekapital meddelas genom separat  
börsmeddelande vid registreringen i handelsregistret.              


AKTIA SPARBANK ABP                               


Mera information                                
Olav Uppgård, ekonomidirektör, tfn 010 247 6397                 


Avsändare                                    
Outi Fagerlund                                 
informatör                                   
tfn 010 247 6294, 040 575 8828                         
outi.fagerlund@aktia.fi                             

Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna