Folke Lindström avgår från Aktias styrel

Report this content
Aktia Sparbank Abp Fritt för publicering 29.1.2003 kl. 14.00

Folke Lindström avgår från Aktias styrelse

Diplomekonom Folke Lindström har meddelat att han avgår
från Aktia Sparbank Abp:s  styrelse.

AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:
Ulrika Romantschuk
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna