Moody's rating för Aktia Bank oförändrad, utsikterna förbättrades

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.7.2016 kl. 11.30

 

Moody's Investors Service Ltd har bekräftat Aktia Bank Abp:s rating till A3 (långfristig upplåning) och P2 (kortfristig upplåning) samt höjt utsikterna för ratingarna till positiva (tidigare stabila). Bankens Baseline Credit Assessment (BCA) bibehölls också oförändrad (baa2).

- Det att Aktia Banks rating fortsätter på en bra nivå återspeglar den väldiversifierade strukturen hos Aktiakoncernens upplåning, den utmärkta kapitaltäckningen och den låga risknivån i vår bankverksamhet, konstaterar CFO Fredrik Westerholm.

 

Moody's meddelande kan läsas på vår hemsida (www.aktia.com) under Investerarrelationer > Skuldinvesterare och Kreditbetyg.

 

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information:
Fredrik Westerholm, CFO, tfn 010 247 6505

 

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationsdirektör, tfn 010 247 6369

 

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och per telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com