Taru Narvanmaa ny ställföreträdare för verkställande direktören

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
Ändring av styrelse/ledning/revisor
18.12.2014 kl. 13.30  
                                        
 

Vice verkställande direktör Taru Narvanmaa har utnämnts till verkställande direktörens ställföreträdare fr.o.m. 1.1.2015. Narvanmaa efterträder vice verkställande Jarl Sved som avgår med pension vid årsskiftet.

 

AKTIA BANK ABP 

 

Jussi Laitinen
verkställande direktör

Mera information:
Eventuella intervjuförfrågningar koordineras av kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369, 040 589 7941

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Massmedierna
www.aktia.fi