Dubbelt så mycket aktieaffärer tack vare 9 kr i minimicourtage

Dubbelt så mycket aktieaffärer tack vare 9 kr i minimicourtage Aktiedirekts kunder gör dubbelt så många aktieaffärer per månad som andra nätmäklarkunder. Det visar en undersökning av tillgänglig statistik som Aktiedirekt gjort. Innan Aktiedirekt startade fanns det ingen möjlighet att göra mindre aktieaffärer till en låg procentuell kostnad. Nu gör aktiesparare med mindre aktieportföljer till och med fler aktieaffärer än övriga aktiesparare. Den höga aktiviteten tyder också på att det låga courtaget gör det möjligt att hantera sina risker genom att äga fler olika aktieslag, med lägre risk som följd. " Orsaken är vårt låga courtage som gör aktieaffärer lönsamma även vid mindre kursuppgångar. Kostnaden hos oss är bara en tiondel av kostnaden hos banker och fondkommissionärer. Det blir med andra ord mycket lättare för våra kunder att göra lönsamma aktieaffärer", säger Johan Andersson, vd på Aktiedirekt. "Vi är glada för att våra låga priser bidrar till en ökad riskspridning bland aktiespararna. Att våra kunder gör dubbelt så många affärer som branschen i övrigt är ett tydligt bevis på detta", säger Johan Andersson. [REMOVED GRAPHICS] Aktiedirekts kunder har under oktober och november månad i genomsnitt gjort 6 avslut per månad. Det är mer än dubbelt så många som hos nätmäklarbranschen i övrigt. T ex gör Nordnets kunder 3 och Avanzas 2 avslut i genomsnitt per månad jämfört med 6 hos Aktiedirekt. Källa: Aktiedirekt, Nordnets delårsrapport och Avanzas delårsrapport. För ytterligare information kontakta: Johan Andersson, VD Aktiedirekt, 08-505 98 101, 0733-449235, johan.andersson@aktiedirekt.se Aktiedirekt är en Internetmäklare. AD Aktiedirekt Fondkommission är bifirma till Nordnet Securities Bank AB. Aktiedirekt är kopplad till Nordnets marknadsledande systemplattform för Internethandel vilket ger högsta tillgänglighet och trygghet. Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

Aktiedirekt är en Internetmäklare. Aktiedirekt erbjuder alltid marknadens lägsta minimicourtage för aktiehandel och tar aldrig ut någon depåavgift. Aktiedirekt ingår i Nordnet-koncernen med Sveriges största Internetmäklare.

Dokument & länkar