Sportshopen hyr 4500 kvadratmeter för etablering av ny butik i Sisjön

Alaska Fastigheter hyr ut 4500 kvadratmeter till Sportshopen som öppnar sin första butik i Göteborgsområdet. – Med Sportshopens etablering stärker Sisjön sin ställning som regionens starkaste handelsområde för sport- och fritidsprodukter. Det är naturligtvis positivt för hela området, men framförallt för de sportbutiker som redan idag finns på plats i Sisjön, säger Nils Rydh, vice vd för Alaska Fastigheter.

För Sportshopen innebär etableringen i Sisjön den första butiken utanför det traditionella gränshandelsområdet mellan Sverige och Norge, där företaget idag finns i Grebbestad, Strömstad, Charlottenberg, Töcksfors, Uddevalla och Lysekil.

– Sisjön är ett spännande handelsområde som växer och utvecklas på ett positivt sätt med nya butiker och nya bostadsområden. En plats med en så stark tillväxt är självklart en plats där vi vill vara. Dessutom kompletterar vi det befintliga utbudet av sport- och fritidsartiklar på ett bra sätt vilket jag tror gynnar alla aktörer i området. Vår starkaste period är under våren och sommaren, så vi ser fram emot en flygande start när den nya butiken öppnar under Kristi Himmelsfärdhelgen, säger Reinert Sörensson, ägare till Sportshopen.

Samtidigt byggs det för fullt i Sisjön. Bauhaus räknar med att öppna en av kedjans största butiker på 17 000 kvadratmeter under hösten och detsamma gäller för Biltema som också är igång med sitt bygge på en avstyckad del av Alaska Fastigheters stora tomt vid den norra infarten till Sisjön.

– Det är också glädjande att Trafikkontoret nu påbörjat arbetet med att utveckla och förbättra trafiksituationen i området med en helt ny väg mellan Bauhaus och Biltema som är klar i juni. I sommar byggs även nya rondeller med ökad kapacitet och så breddas Söderleden mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet vilket ökar tillgängligheten till Sisjön ytterligare, säger Nils Rydh.

I samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter arbetar Alaska med att utveckla en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter intill Bauhaus och Biltema och i direkt anslutning till Söderleden.

Vi är två fastighetsbolag med väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt. Aspelin Ramm Fastigheter har en mycket kvalificerad egen byggorganisation och ett framgångsrikt arbetssätt med att arbeta nära sina hyresgäster, precis som vi alltid har gjort. Alaska Fastigheter är sedan många år den största fastighetsägaren i Sisjön och har varit drivande i utvecklingen av Sisjön från ett industriområde till en välbesökt handelsplats. Vår gemensamma ambition är att ta nästa steg i Sisjöns utveckling till att bli en attraktiv och hållbar mötesplats med liv och rörelse också utanför kontorens och butikernas öppettider, säger Nils Rydh.

För mer information:

Nils Rydh, vice vd Alaska Fastigheter. Tel: 0706-76 67 47. E-post: nr@alaska.se

Reinert Sörensson, ägare Sportshopen. Tel: 0705-42 70 06. E-post: reinert@swedemount.se

www.alaska.se

Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön, där man idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 120.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i olika fastigheter. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön, intill Söderleden.

Taggar:

Om oss

Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man är idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 100.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i olika fastigheter. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön, intill Söderleden.

Media

Media

Dokument & länkar