Uthyrning till Bauhaus inleder stor fastighetesutveckling i Sisjön

Nu står det klart att Bauhaus etablerar sig i Sisjön. Hyresvatalet omfattar 17.000 kvadratmeter för bygghandel som nu uppförs i den norra delen av Sisjön, intill Söderleden. – Det känns riktigt bra att Bauhaus nu etablerar sig i Sisjön. Det blir ett lyft för området och kompletterar på ett bra sätt den redan befintliga handeln i Sisjön. Nu får göteborgarna ytterligare en bra anledning att komma hit, säger Nils Rydh, vice vd på Alaska Fastigheter.

Uthyrningen till Bauhaus innebär att Alaska nu påbörjar fastighetsutvecklingen vid den norra infarten till Sisjön, intill Söderleden. Totalt planeras för cirka 100 000 kvadratmeter för handel och kontor.

– Avtalet med Bauhaus är starten för den fortsatta fastighetsutvecklingen i området. I ett första steg bygger vi fastigheten för Bauhaus på tomten där golvtillverkaren Forbo Forshaga tidigare hade sin tillverkning och sitt huvudkontor. På samma tomt planerar vi därefter att bygga en kombinerad kontors- och handelsfastighet med 35 000 kvadratmeter för handel och 12 000 kvadratmeter kontorsyta i ett 16-våningshus, säger Nils Rydh.

I ett tredje steg planeras för ytterligare 35.000 kvadratmeter i en handels- och kontorsfastighet på den intilliggande tomten på andra sidan av Sisjövägen. Även den fastigheten byggs i ett attraktivt skyltläge intill Söderleden.

– Sisjön är redan idag en etablerad handelsplats med ett väldigt strategiskt och lättillgängligt läge. Köpkraften i närområdet är stark med en medelinkomst som är 30 procent högre än i Göteborg som helhet. Det är en viktig orsak till att Sisjön under det senaste årtiondet utvecklats från ett industriområde till en av stadens största och mest välbesökta handelsplatser. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen med målet att bli en attraktiv mötesplats med liv och rörelse också utanför kontorens och butikernas öppettider, säger Nils Rydh.

I framtidsplanerna för Sisjön finns bland annat tankar på att etablera fler restauranger, lekland, bowling, hotell och en biograf.

– Hela området är inne i en väldigt expansiv fas. I Sisjö Terrass alldeles söder om oss planeras för 550 nya bostäder. I Kobbegården och Pilegården planeras för ytterligare 540 lägenheter. Dessutom ska mellan 2000 och 3000 nya bostäder byggas i Västra Balltorp som också det ligger i närheten av Sisjön. Det innebär ett växande kundunderlag och ett utökat behov av aktiviteter och tjänster också vid sidan av handel.

Alaska Fastigheters nya satsning i Sisjön beräknas kosta cirka 1,5 miljarder kronor, varav 75 miljoner kronor avsätts för att bidra till utvecklingen av vägnätet i området.

– Uthyrningen till Bauhaus innebär startskottet för en omfattande förändring av hela Sisjön. För oss är det full fart framåt som gäller nu. Vi räknar med att sätta spaden i marken innan sommaren och att Bauhaus ska kunna flytta in i sina nya lokaler och öppna butiken under våren 2016.

För mer information:

Nils Rydh, vice vd Alaska Fastigheter. Tel: 0706-766 747. E-post: nr@alaska.se

www.alaska.se

Alaska Fastigheter AB ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man är idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 100.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i olika fastigheter. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön, intill Söderleden.

Taggar:

Om oss

Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man är idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 100.000 kvadratmeter kommersiella lokaler i olika fastigheter. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön, intill Söderleden.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Uthyrningen till Bauhaus innebär startskottet för en omfattande förändring av hela Sisjön. För oss är det full fart framåt som gäller nu. Vi räknar med att sätta spaden i marken innan sommaren och att Bauhaus ska kunna flytta in i sina nya lokaler och öppna butiken under våren 2016.
Nils Rydh, vice vd Alaska Fastigheter