Alecta med i ny ITP-plan – lanserar unik produkt

I den nya ITP-planen lanserar tjänstepensionsföretaget Alecta en helt ny typ av sparprodukt som kombinerar låga avgifter med hög avkastning. Alecta får förtroendet att vara leverantör till ickeväljarna i den nya ITP-planen och är dessutom ett av de valbara alternativen. Den nya produkten som Alecta lanserar i samband med valet innebär en kraftfull sänkning av avgifterna på tjänstepensionsmarknaden.

– Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda som leverantör i den nya ITP-planen men de stora vinnarna är kunderna. Kollektivavtalsparterna har hela tiden uttalat sitt fokus på låga kostnader samt finansiell stabilitet och möjlighet till hög avkastning. Att Alectas produkt har utsetts till ickeval som dessutom går att välja betyder att vi är starkast på dessa tre kriterier, säger Alectas vd Tomas Nicolin.

Produkten som Alecta lanserar i den nya planen kan väljas av privatanställda tjänstemän som är födda 1979 och senare. Produkten kommer även att kunna väljas av andra tjänstemän som omfattas av den nya ITP-planen. Produkten är premiebestämd och blir ett helt nytt inslag på pensionsmarknaden.

– De flesta lyckosamma uppfinningar baseras i grunden på en enkel lösning. Alectas nya produkt är en revolutionerande sparprodukt som samlar det bästa av två sparformer. Jag är glad att vi kan erbjuda pensionsspararna en produkt som är lätt att förstå och ger en bra pension, säger Tomas Nicolin.

Traditionell livförsäkrings främsta styrka har hittills varit dess låga kostnader. Fondförsäkring har en potentiellt högre avkastning jämfört med traditionell livförsäkring men också högre avgifter. Samtidigt innehåller fondförsäkring sällan en garanti som skyddar det insatta kapitalet. Alectas nya produkt kombinerar det bästa av traditionell livförsäkring och fondförsäkring genom att den har hög avkastning, den lägsta avgiften på tjänstepensionsmarknaden och en garanti av insatt kapital.

– Eftersom Alecta är ett ömsesidigt bolag så har vi inte något läckage till ägare av bolaget utan all vinst går tillbaka till kunderna. I och med det nya ITP-avtalet får vi möjlighet att utnyttja vår fulla konkurrenskraft och dra nytta av att vi förvaltar en av de största pensionsportföljerna i Norden. Den nya produkten står helt på egna ben, ingen korssubventionering förekommer, säger Tomas Nicolin.

Fakta om Alectas nya produkt

Alectas nya produkt har en förväntad långsiktig avkastning på 6,5 procent och inbetalda premier är garanterade. Avgiften uppgår till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet.

Hög förväntad avkastning

Pensionskapitalet placeras till 60 procent i aktier, 10 procent i fastigheter och till 30 procent i räntebärande. Det är långt högre andel högavkastande innehav (aktier och fastigheter) än vad traditionell livförsäkring hittills har haft. Den nya produkten ger därför över tiden en högre pension, genom att den har en högre förväntad avkastning.

Låga avgifter som inte äter upp avkastningen

Alectas nya produkt är en aggressiv kostnadspressare i den nya ITP-planen. Avgiften är lägre än vad traditionell livförsäkring hittills har erbjudit och avsevärt lägre än fondförsäkring.

Rättvis avkastning till kunden

Kunden ser hur pensionskapitalet utvecklas i och med att avkastningen tillgodogörs kunden direkt. Det finns med andra ord inte några dolda buffertar. Den avkastning som Alecta når i kapitalförvaltningen kommer kunden tillgodo direkt. Det finns inte något utrymme för förvaltaren att hålla inne med spararnas pengar och fördela dem efter eget godtycke.

Minst pengarna tillbaka vid pensionering

Alectas nya produkt innehåller en garanti som gör att en kund inte kan förlora en enda krona av de premier som är inbetalda fram till pensionering. I en fond kan kapitalet minska vid börsnedgångar. Men sannolikheten för att garantin ska behöva utnyttjas är väldigt liten under ett normalt pensionssparande på uppemot 40 år.

Sedan tidigare har Alecta förtroendet att hantera pensioner i den nuvarande ITP-planen samt sjuk- och livförsäkringsprodukter i den nya ITP-planen.

ITP- och ITPK-försäkringar är en del av ITP-planen enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

För mer information, kontakta gärna
Tomas Nicolin, vd, Alecta
Telefon: 08-441 60 50

Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör, Alecta
Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar