Alecta räknar upp fribrev och sänker premierna för riskförsäkringar

Fribreven i förmånsbestämd ITP 2 räknas upp med 3,35 procent från nästa årsskifte för att matcha konsumentprisuppgången under tvåårsperioden sedan föregående uppräkning. Premierna för riskförsäkringar sänks från 1 juni.

Den senaste uppräkningen av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) i Alecta genomfördes 1 januari 2011, baserat på konsumentprisindex (KPI) till och med september 2010. Fortsatt positiv avkastning och stigande obligationsräntor hittills i år har bidragit till att konsolideringen för förmånsbestämda försäkringar nu överstiger mittpunkten i konsolideringsintervallet 125 – 155 procent. Uppräkningen av intjänad pensionsrätt görs 1 januari 2014 med 3,35 procent och motsvarar KPI-förändringen från september 2010 till och med september 2012. Vid uppräkningen ska eventuell negativ utveckling av KPI mellan september 2012 och september 2013 avräknas.

Cirka 6,3 miljarder kronor fördelas nu som återbäring för att finansiera uppräkningen. Om det finansiella läget försämras påtagligt under året kan beslutet omprövas. Vid uppräkningen ska eventuell negativ utveckling av KPI mellan september 2012 och september 2013 avräknas.

Lägre sjuklighet har samtidigt medfört ett växande överskott i riskförsäkringarna. Den beslutade premiereduktionen på 86 procent under sju månader motsvarar 50 procent räknat på hela 2013, viket är samma nivå som gällde under 2011. Premiereduktionen avser sjukpension och premiebefrielse inom både ITP 2 och ITP 1 och gäller från 1 juni 2013 till årets slut. Åtgärden sänker arbetsgivarnas kostnader med cirka 1,2 miljarder kronor.

Besluten påverkar både konsolideringsnivån och solvensgraden negativt med cirka 3 procentenheter. Medan konsolideringsnivån påverkas direkt uppstår den fulla effekten på solvensgraden först i samband med fribrevsuppräkningen 1 januari 2014.

– Förutom att genom pensionstillägg värdesäkra utgående pensioner är det en tydlig ambition i Alecta att värdesäkra även fribreven. Över tiden har det också skett sedan decennier tillbaka. Vi har avvaktat med genomförandet under en särskilt orolig period på finansmarknaderna för att hela tiden kunna bibehålla goda säkerhetsmarginaler och ha beredskap att hantera ännu värre scenarier än vi faktiskt upplevt. Våra kunder ska kunna känna trygghet med att vi värnar förmågan att uthålligt värdesäkra pensionsåtagandena, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Beslutet säkerställer att köpkraften i intjänad förmånsbestämd pension i Alecta bevaras. Samtidigt innebär både fribrevsuppräkningen och premiereduktionen för riskförsäkringarna lägre kostnader för arbetsgivarna, fortsätter Staffan Grefbäck.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, tel 08-441 65 52
Fredrik Palm, chefaktuarie, tel 08-4416316, fredrik.palm@alecta.se
Staffan Ström, informationschef, tel 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar närmare 550 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag