Alectas totalavkastning -4,8 procent

Alectas finansiella rapport kvartal 3

Trots oroliga finansmarknader har tjänstepensionsbolaget Alecta goda marginaler för att trygga pensionerna.

– Den kraftiga uppräkning av livbolagens försäkringsåtaganden som följer av gällande regelverk och av att vi har de lägsta obligationsräntorna på 100 år har påverkat Alectas finansiella ställning negativt. Tack vare tidigare uppbyggda reserver och en aktiv riskhantering har vi fortfarande goda marginaler att trygga de pensioner vi garanterar, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt
Avkastningen för Alectas samlade portfölj uppgick till -4,8 procent för de tre första kvartalen. Solvensgraden, som i slutet av augusti var strax över 130 procent, föll under september till 126 procent. Marknadsvärdet för koncernens placeringar var 473 miljarder kronor per 30 september.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, har varit -11,5 procent hittills i år. Det är 1 procentenhet sämre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder under samma period. Sedan produktens start hösten 2007 har avkastningen jämfört med detta jämförelseindex varit 2 procentenheter bättre per år. Marknadsvärdet för Alecta Optimal Pension var 12 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet.
– Vi tror även fortsättningsvis att vår förvaltningsstrategi i kombination med våra mycket låga avgifter kommer att erbjuda en konkurrenskraftig utveckling för pensionssparandet, säger Staffan Grefbäck.

Nyckeltal 30 sep 2011 30 sep 2010
31 dec 2010
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt % 3,3 5,4 5,4
Avkastning Alecta totalt, 9 månader % -4,8 7,0 9,6*
Avkastning Alecta Optimal Pension, 9 månader % -11,5 7,1 12,6*
Förvaltningskostnadsprocent** 0,17 0,19 0,17
Varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,11 0,12 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring % 113 134 146
Solvensgrad % 126 151 167

* 12 månader
** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se


Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 470 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,9 miljoner privatkunder och 32 000 kundföretag.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar