Färre långtidssjuka i vissa grupper

Report this content

Färre långtidssjuka i vissa grupper Långtidssjukskrivningarna fortsätter öka dramatiskt bland unga som tjänar mer än 10 basbelopp. Men långtidssjukskrivningarna är oförändrade hos män som är äldre än 59 år och hos kvinnor i åldern 55 - 59 år. En minskning syns i den lägre lönegruppen i samma åldrar, visar Alectas Hälsobarometer för tredje kvartalet 2002. Under årets tre första kvartal har 13 200 privatanställda tjänstemän anmälts som långtidssjuka. Det är en ökning med 29 procent jämfört med samma period 2001. Lika stor ökning, 29 procent, noteras för nybeviljade sjukbidrag och förtidspensioner. - Trenden med de ökande långa sjukskrivningarna fortsätter och många fall leder till förtidspensionering. Det är också beklämmande att karriären snabbt tar slut för så många unga högavlönade kvinnor och män, säger Birgitta Rolander, chef Hälsa & Välfärd, Alecta. De långa sjukskrivningarna fortsätter att öka dramatiskt bland unga kvinnor och män som tjänar över tio prisbasbelopp eller 379 000 kronor per år. Ökningen uppgår till 69 procent för kvinnor och 91 procent för män. Emellertid är de långa sjukskrivningarna för kvinnor mellan 55 och 59 år samt män äldre än 59 år oförändrade. Det är till och med så att sjukskrivningarna faller i dessa grupper om man ser till de som tjänar under 7,5 prisbasbelopp eller drygt 284 000 kronor årligen. - Hos denna grupp kvinnor och män faller långtidssjukskrivningarna med 7 procent. Det är första gången sedan Hälsobarometern startade som vi ser en minskning av de långa sjukskrivningarna, säger Birgitta Rolander. Hälsobarometern grundar sig på tjänstepensionsföretaget Alectas statistik över sjukskrivningar. Drygt 620 000 privatanställda tjänstemän är försäkrade genom ITP. Hälsobarometern i sin helhet finns att hämta på alecta.se. För mer information kontakta Birgitta Rolander, chef Hälsa & Välfärd, Alecta 08-441 65 50, 070-876 39 84 Johan Anderson, pressansvarig, Alecta 08-441 68 11, 070-288 68 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar