Premieändring för förmånsbestämd pension

Tjänstepensionsbolaget Alecta höjer premierna för nya förmåner i förmånsbestämda försäkringar.

Alecta höjer premierna för löpande premier från och med 1 december 2012. Premieöversynen aviserades i slutet av 2011 och i ett pressmeddelande den 8 juni. Åtgärden anpassar de löpande premierna till rådande nivå för långa marknadsräntor. Höjningen blir i genomsnitt cirka 16 procent för nya försäkringsförmåner inom ålders- och familjepension i ITP 2. Med nya försäkringsförmåner avses nyanställningar, anställdas löneökningar samt nytillkommande företag till ITP 2.
– En höjning av premierna säkerställer att vi, trots ränteläget, kan fortsätta leverera goda livslånga pensioner till våra kunder, säger Alectas vice vd Katarina Thorslund.

Att ändra löpande premier i en förmånsbestämd pensionsplan är komplext och förutsätter en systemutveckling och genomförs därför i december 2012. Alectas premieuttag beräknas första året öka med 150 miljoner kronor. Detta motsvarar en höjning med 1,3 procent av de totala premierna i förmånsbestämd pension för de betalande företagen.

Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.
– Företagskunders premier för de nuvarande anställdas redan gällande försäkringsförmåner påverkas inte, säger Katarina Thorslund.

För mer information, kontakta gärna
Katarina Thorslund, vice vd, Alecta, tel: 08-441 62 98, katarina.thorslund@alecta.se
Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 500 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag