Alelion Energy Systems AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

Alelions årsredovisning för 2018 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att ladda ned årsredovisningen, vänligen gå till www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson
VD, Alelion Energy Systems AB 
Tel: +46 707 51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

___________________________

Göteborg i maj 2019

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ)

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar: