Alelion Energy Systems koncentrerar verksamhet inom energy management till Sverige

Report this content

Göteborg den 25 april 2019 — För att öka effektiviteten och sänka sina kostnader har Alelion Energy Systems AB (publ) beslutat att inom den närmsta framtiden ansöka om att försätta sitt tyska dotterbolag i konkurs och koncentrera all utvecklingsverksamhet inom mjukvarusystem för smart energihantering till Sverige.

För att bredda sitt erbjudande inom smart energihantering förvärvade Alelion inkråmet i det tyska bolaget Caterva GmbH våren 2018. Caterva var tidigare en del av Siemens och hade ett antal patent inom mjukvarusystem för smart energihantering, s k energy management. Catervas system och tjänster riktade sig framför allt mot privatmarknaden och bland kunderna fanns hushåll som använde systemen för att optimera sin energianvändning. I samband med konkursen och flytten läggs den del av den tyska verksamheten som varit riktad mot privatmarknaden ner medan den verksamheten som fokuserar på industriella applikationer av energy management fortsätter från de nya lokalerna på Hisingen i Göteborg.

” Privatmarknaden har aldrig varit en prioriterad marknad för oss och eftersom verksamheten dessutom är förlustbringande har vi beslutat att lägga ner den med omedelbar verkan”, säger Daniel Troedsson, vd för Alelion Energy Systems. ”Vår verksamhet inom energy management fokuseras också till våra nya lokaler i Göteborg där vi har samlat all vår utvecklingsverksamhet i direkt anslutning till vår nya produktionsanläggning, vilket vi bedömer ger såväl kostnads- som kunskapssynergier.”

Alelion har sedan förvärvet av Caterva utvecklat Alelion Intelligent Energy Systems, AIES, som är ett intelligent mjukvarusystem som tagits fram för att optimera användningen av energilager baserade på litiumjonbatterier. System för en mer effektiv användning av tillgänglig energi har utmålats som centrala för en övergång till en mer hållbar energihantering, inte minst mot bakgrund av det ökade inslaget av förnyelsebara energikällor som ger en mer volatil energiproduktion.

Alelion kvalificerade sig nyligen för ett villkorslån på totalt 1,8 MEUR från KIC InnoEnergy SE som ägs av EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT, för en fortsatt utveckling av AIES. Ett avgörande argument för varför Alelion kvalificerades var just AIES betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

När AIES kopplas ihop med ett energilager av litiumjonbatterier, såsom t ex batterierna i elektriska fordon, kan det automatiska styra laddningen mot tidpunkter då efterfrågan och priset på energi är lägre. En sådan förskjutning minskar inte bara kundernas kostnader utan bidrar också till minskade koldioxidutsläpp eftersom kraftproducenterna oftast möter efterfrågetoppar på elnätet genom en ökad produktion i fossildrivna kraftverk. AIES kan även styra urladdning, dvs, försäljning av energi, från redan laddade energilager bestående av litiumjonbatterier vilket ger ägarna av energilager intäkter samtidigt som det ytterligare bidrar till att minska efterfrågetopparna (s k peak shaving).

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                        

CEO                                    

Alelion Energy Systems AB              

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

*******

25 april 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen


VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar