Alelion Energy Systems säkrar finansiering

Report this content

Alelion Energy Systems säkrar finansiering genom förlängning av lån och krediter på totalt 45 MSEK som löper fram till mars 2023

Alelion Energy Systems har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt MSEK 30 till mars 2023 samt dessutom förlängt den checkkredit på ytterligare MSEK 15 som tidigare beviljats.

Förlängningen har skett med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och är ett led i arbetet med att trygga bolagets finansiering.

Bakom finansieringen står Swedbank och tre huvudägare som ställt ut ägargarantier. Parallellt pågår arbetet med att se över bolagets långsiktiga kapitalbehov och finansieringsmöjligheter på den snabbt växande marknaden för hållbar elektrifiering.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. 
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar