Alelion Energy Systems säkrar finansiering genom förlängning av lån och krediter på totalt 45 MSEK som löper fram till mars 2022

Alelion Energy Systems har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt MSEK 30 till mars 2022 samt dessutom förlängt den checkkredit på ytterligare MSEK 15 som tidigare beviljats. Förlängningen har skett med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och är ett led i arbetet med att trygga bolagets mer långsiktiga finansiering.

Bakom finansieringen står Swedbank och samtliga bolagets huvudägare som ställt ut ägargarantier. Parallellt pågår arbetet med att se över bolagets långsiktiga kapitalbehov och finansieringsmöjligheter. I våras utsåg Alelion Energy Systems investeringsbanken Redeye till finansiell rådgivare med uppdrag att utvärdera bolagets kapitalstruktur samt möjliga finansieringsalternativ.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB                                                 
070-290 18 58

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning: https://www.alelion.com/sv/investerare

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916