Alelion Energy Systems tecknar avtal för etablering inom andrahandsmarknaden för truckbatterier i Mellanöstern

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service till andrahandsmarknaden för truckar i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

GamaAku är en av Turkiets ledande leverantör av batterier och service inom bly-syra-batterier för truckmarknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i västra Turkiet som är landets industriella centrum varifrån man täcker marknaden i stora delar av Mellanöstern. Bolaget har förutom i Turkiet idag också kunder i bland annat Förenade Arabemiraten, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Syrien, Georgien, Armenien, Azerbadjan, Qatar och Oman.

Genom det nu undertecknade avtalet blir GamaAku både leverantör av Alelions batterier och service inom regionen (Alelion Service Provider). GamaAku fick nyligen en pilotorder på litiumjonbatterier från en ledande underleverantör inom fordonsindustrin och den order bolaget lagt på Alelion hänger samman med pilotordern.

”Det finns ett starkt intresse från stora industriella slutkunder i regionen att gå över från bly-syrabatterier till litiumjonbatterier och GamaAku siktar på ett bli marknadsledande inom litiumjon i Turket och Mellanöstern”, säger Sandra Hansson, Chef för sälj och eftermarknad för Alelion Energy Systems. ”Genom det här samarbete tar de ett stort steg mot att bli en leverantör av våra helhetslösningar, det vi kallar för Alelion Energy Solution Provider.”

Stödjer strategin
Alelion Energy Systems har det senaste året ökat sina satsningar på att komma in som leverantör av litiumjonbatterier på andrahandsmarknaden för truckar och andra industrifordon. Det är en marknad som växer snabbt i takt med att allt fler truckkunder av ekonomiska och miljömässiga skäl väljer att byta ut sina bly-syrabatterier mot litiumjonbatterier.

”Vi ser betydande möjligheter inom det här segmentet och vårt avtal med GamaAku är ett tydligt bevis på hur den här marknaden växer”, säger Daniel Troedsson. ”I takt med att de stora trucktillverkarna i allt större utsträckning börjat tillverka sina egna litiumjonbatterier genom insourcing, har antalet tillverkare som kan leverera till andrahandsmarknaden minskat. Vill du ha en leverantör med bevisad kvalité och erfarenhet finns det idag inte särskilt många fristående batteritillverkare att välja på och det har öppnat nya möjligheter för oss med vår stora tekniska kompetens och expertis inom området.”

För mer information, vänligen kontakta:

Alelion Energy Systems AB    

CEO Daniel Troedsson, 0707 516710             

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar