Alelion Energy Systems tecknar ramavtal med Toyota Industries Corporation

Report this content

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett ramavtal med japanska Toyota Industries Corporation, TICO, moderbolaget i industrikoncernen Toyota. Alelion är sedan tidigare leverantör av litiumjonbatterier till den europeiska delen av Toyotas truckverksamhet, Toyota Material Handling Europe, och det nu ingångna avtalet är ett första steg mot att kunna börja leverera batterier även till Toyota Material Handlings truckar på övriga marknader. 

Toyota Material Handling, TMH, är marknadsledare inom truckar och andra fordon för materialhantering och säljer sina produkter globalt under varumärkena Toyota, Raymond, BT och Cesab. Under 2016 sålde bolaget globalt 239 000 truckar och omsatte drygt 70 miljarder svenska kronor. Alelion har levererat litiumjonbatterier till de truckar som tillverkas inom den Europeiska delen av TMH, Toyota Material Handling Europe, sedan 2011. Alelion är också fullvärdig servicepartner till TMH Europe.

Det nu ingångna avtalet är ett resultat av det mångåriga samarbetet med TMH Europe och innebär att Alelions litiumjonbatterier utvärderas för ett eventuellt användande i truckar som produceras även för övriga av TMH:s globala marknader.

Stora miljöfördelar
Litiumjonteknologin är den dominerande teknologin när allt fler fordonssegment går över från fossil till elektrisk drift och förekommer i elektrifierade fordon såsom truckar, bilar, bussar och lastbilar. Inom truckindustrin pågår en övergång från bly-syrabatterier till litiumjonbatterier där litiumjonbatterier har flera fördelar ur ett miljöperspektiv jämfört med bly-syra. Förutom att de inte innehåller bly, eller bildar explosiv vätgas när de laddas, har litiumjonbatterier betydligt högre energieffektivitet vilket leder till lägre utsläpp av koldioxid.

Alelion har tidigare informerat om att bygga Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 08:30 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar